Sjofargeluid.pps

 

 

 

 

 

Welkom op de Messiaanse site: Openbaring 3:11, Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
 

Mezuza.pps

 

                                                                                       

                                                                                                          

Franklin ter Horst

Studies

                                                                                                                                                                                                 

                            

Jesaja 56:6-8

En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn ieder die de shabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

 


                           

                      Welkom op de Website  

Bedoeling van de website is: Een brug te slaan tussen Jood en Griek door het licht te laten schijnen op het woord G'd zoals Hij het bedoeld heeft.

 

John. 10:16, Nog andere andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn, ook die moet ik leiden en zij zullen naar Mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Messiaans het levend water    
Wie we zijnStudies & ArtikelsParashaBijbel OnlineKosjere GerechtenBoeken en muziekPresentatiesLinks & Eye-openersKalenderWerner StauderActiviteitenAudio