De les van de hysop en de ceder

 

 

Hysop††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †† Ceder

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

De Trotse Geest

 

Hysop groeit in bosjes stengels die niet groter zijn dan hooguit een halve meter. De Bijbel stelt de hysop tegenover de ceder als er staat, [Salomo] sprak van de bomen, van de ceder die in Libanon is, zelfs van de hysop die op de muur groeit " (1 Koningen 4:33). Dat zet de hysop aan de andere kant van het spectrum vanaf de ceder. Rashi legt uit dat de hysop plant werd gebruikt bij de zuivering van lepra want het is een nederig, bescheiden plantje en herinnert daarom de roddelaar boeteling eraan dat hij nederig van geest moet zijn. Men moet proberen een hysop te zijn, en geen ceder.

 

Commentaar

Dan zal de priester bevelen geven om twee levende vogels te nemen en cederhout en een rode koord en hysop voor degene die wordt gereinigd. (Leviticus 14:4)

Waarom heeft de reiniging van de melaatse cederhout nodig? De wijzen geloofden dat de Bijbelse lepra van kwaadspreken kwam. Rashi suggereerde dat de zuiveringsceremonie cederhout toepaste, omdat de ceder, als een hoge en verheven boom, de hooghartige geest vertegenwoordigt. De metafoor van een ceder als een hooghartig persoon komt uit de woorden van de profeet Jesaja.

 

De HERE der heerscharen zal een dag des oordeels hebben tegen iedereen die trots en verheven is en tegen iedereen die wordt verhoogd, zodat hij kan worden vernederd. En het zal tegen alle ceders van de Libanon die verheven en opgeheven zijn. (Jesaja 2:12-13)

 

Een hooghartige geest vindt het moeilijk de karakterfouten van andere mensen te tolereren. De hooghartige persoon slaagt er niet in zijn eigen tekortkomingen te erkennen. In plaats daarvan richt hij zich op de tekortkomingen van anderen. Meestal, als we kwaad spreken over anderen, is het omdat we opkomen voor onze eigen trots. Mensen verheffen zich door op anderen te trappen. Door iemand anders onderuit te halen, denken we onszelf te verheffen. De Spreuken stellen twee soorten mensen: tegenover elkaar: iemand die op zijn woorden let en iemand met een hooghartige geest:

 

Hij die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel voor problemen. "Trotse", "hoogmoedige", "spotter", zijn de namen van die met onbeschaamde trots optreedt." (Spreuken 21:23-24)

 

De Psalmen vergelijken hooghartigheid ook met kwaadspreken. Psalm 101 waarschuwt dat God de lasteraar straft en geen hooghartigheid verdraagt:

 

Wie heimelijk zijn buurman belastert, hem zal Ik vernietigen, niemand die een hooghartige blik en een arrogante hart heeft, zal ik verdragen. (Psalm 101:5)

 

De grote, lange, trotse ceder is de boom in het bos die het meest waarschijnlijk moet worden gekapt. Zoals het spreekwoord zegt: hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen.

 

"Hoogmoed komt voor de ondergang, en een hoogmoedige geest voor het struikelen" (Spreuken 16:18). De Bijbel zegt dat God's "ogen op de hooghartige zijn gericht om hem te vernederen " (2 SamuŽl 22:28).

 

In onze pogingen om onszelf te verheffen door over anderen heen te lopen, verlagen we onszelf onvermijdelijk. Dit maakte deel uit van wat Yeshua bedoelde toen Hij leerde dat als een mens zich verheft hij vernederd zal worden, maar als hij zichzelf vernedert, verhoogd zal worden. Stel je voor aan een Shabbattafel met vrienden uit uw gemeenschap wanneer je vrienden het onderwerp aanraken van iemand die als een tegenstander van jouw bekend staat. Jouw vrienden beginnen de fouten van je tegenstander te bekritiseren. Hoe reageer je dan? Het voelt goed om je vrienden aan jouw kant te hebben, en de verleiding is om erin mee te gaan met op de gebreken van je tegenstander te wijzen. Het doet je er beter uitzien. Of toch niet? De hogere weg is om te komen tot de verdediging van de persoon en de kritiek te stoppen. Als je dat soort van integriteit en nederigheid toont, maakt het niet alleen dat je er beter uitziet, het maakt je zelfs beter.

 

Bron: FFOZ