WEETJES OVER ISRAňL

 

 

Wist u dat Ö

 

Ö Yeshua Messias geboren is als Jood, geleefd heeft als Jood en gestorven is als "Koning der Joden"?

Ö alle christenen bijbels gezien verplicht zijn om IsraŽl materieel te steunen, daar zij deel hebben gekregen aan hun geestelijke gaven ?Rom.15 : 27

 

De "muur" in IsraŽl bestaat in zijn gehele lengte, amper voor 10 % uit beton, de rest bestaat uit draadafsluiting, ter verdediging van terroristische aanslagen.

Vele arbeiders bij de bouw van de "muur" waren Palestijnen.

Een groot gedeelte van het beton voor de bouw van de muur was afkomstig uit betonfabrieken van een Palestijns leider.

Vůůr de bouw van de muur waren er ongeveer 7000 aanslagen per jaar tegen IsraŽl. In het jaar 2004 werden er, juist geteld 365 zelfmoordaanslagen met bommen, verijdeld door het IsraŽlische leger en Politie.

 

De afgelopen vier jaar zijn er 22.406 terreuraanslagen op IsraŽlische doelen geweest. In het begin van het jaar 2005 zijn er reeds tot 80 % minder aanslagen tegen IsraŽl, dankzij de aanwezigheid van de muur.

 

Wereldwijd zijn er meerdere muren met enkel een economische functie, zoals bijvoorbeeld in Marokko, U.S.A. enz. Ö

 

Palestijnse collaborateurs, en ook vaak "beschuldigden van collaboratie met IsraŽl", worden regelmatig gekidnapt of vermoord. Veelal worden deze executies publiekelijk uitgevoerd, vooral door Hamas en de El Aksa brigades, ook door de PLO.

 

De door IsraŽl geboden hulp aan de door de Tsunami getroffen gebieden, was de "hoogste" ter wereld per hoofd, terwijl de rijke Arabische landen een belachelijk lage inbreng hadden.

 

IsraŽl, met ongeveer 5 miljoen inwoners, bezit ongeveer ťťn procent van het grondgebied van de rondom wonende Arabische volken met ongeveer 150 miljoen Arabieren, of ťťn tiende van Groot-BrittanniŽ en ongeveer de oppervlakte van Wales.

 

Na verschillende zware oorlogen tegen IsraŽl, hebben de Arabieren zware verliezen geleden, omdat zij nog niet inzien dat zij zich opstellen tegen de Almachtige God.

 

Het Arabisch-IsraŽlisch conflict duurt reeds 4000 jaar, al van bij Abraham, IsmaŽl en Izaak.

 

Vůůr de tweede intifada, was afgesproken, in overleg met Arafat, de Waqf en de P.A. dat Sharon een bezoek kon afleggen bij de Tempelberg, maar eens Sharon er was, zijn de Palestijnen de intifada begonnen.

 

De naam van God staat in het Hebreeuws in de rotsen gegrift, naast de stad Bethel en is alleen te zien via satelliet.

JHWH Bettel

 

De meerderheid van de landen in de "Verenigde Naties" zijn dictaturen, en zij maken van elke gelegenheid gebruik om het vrije democratische land IsraŽl te veroordelen en daarmee hun eigen wandaden weten te verbergen.

 

De Joden worden tot op vandaag al bijna 2000 jaar lang vervolgd.

Eerst werden ze vermoord door de Romeinen en een rest werd verbannen over de gehele aarde. Later hadden we de verschillende kruistochten, waarbij de Joden al vermoord werden vanaf het vertrek in Europa.

De inquisitie in Spanje heeft de Joden ook niet gespaard. Grote vervolgingen met het uitmoorden van Joden vonden plaats in het Oostblok. Wereldwijd vonden grote verdrukkingen en pesterijen plaats op grote schaal, waaronder de Sjoa (holocaust) met 6 miljoen Joodse slachtoffers. Dit alles enkel en alleen omdat zij Jood zijn.

De Jood heeft alleen "meer" dan een ander volk, dat zij het uitverkoren volk van God zijn.

 

Antizionisme betekent : "tegen het bestaan van een Joodse staat".

Antisemitisme betekent : "tegen God".

 

Antizionisme is antisemitisme en kent vandaag de dag terug een grote opgang.

Paus Johannes Paulus VI heeft antisemitisme meermaals als zonde bestempeld. Het was de eerste paus die het bestaan van IsraŽl erkend heeft en de eerste die IsraŽl, Jeruzalem, de synagoge en de klaagmuur bezocht heeft.

Als Pool had hij Joodse vrienden.

 

De naam IsraŽl is in het begin van onze jaartelling door de Romeinen veranderd in "Palestina". Het land werd echter altijd genoemd als "het Heilig land".

Pas in het begin van de 20ste eeuw werd de naam "Palestina" door de Engelsen gebruikt.

 

Door de eeuwen heen hebben er altijd Joden in IsraŽl (Heilig land, Palestina) geleefd. OfficiŽle rapporten spreken van 43 Joodse gemeenschappen in de zesde eeuw. In het jaar 1516 waren vier steden halfjoods, namelijk Jeruzalem, Safed, Tiberias en Hebron.

In 1864 waren de Joden de grootste bevolkingsgroep in Jeruzalem.

 

De Joden konden terugkeren uit de diaspora (verstrooiing over de aarde), omdat het land leeg was en er verwoest bij lag, woestijn en moerassen, verlaten door mensen en bewoond door roofdieren. Leviticus 26 : 33

 

In "Het land en het boek" 1866 van W.M. Thompson en "Innocents abroad" van M. Twain lezen we dat op het einde van de Turkse overheersing, begin 20ste eeuw, er amper 1000 bomen stonden in gans Palestina (JordaniŽ, IsraŽl).

Samen met de terugkeer van de Joden werden er in de 20ste eeuw meer dan 200 miljoen bomen geplant in IsraŽl. (zie Bijbelcitaat)

 

Mahmoud Abbas (Abou Mazen) was net als Yasser Arafat betrokken bij de aanslag tijdens de Olympische spelen in 1972, daarbij kwamen 11 IsraŽlische atleten om het leven.

 

Tijdens de Arabische top in Algiers op 22 maart 2005 werd gepleit voor de volledige vernietiging van IsraŽl.

Ahmed Al-Bahar, leider van de Hamasbeweging, zegt dat de terugtrekking van IsraŽl uit Gaza, een teken is van moreel en psychologisch verval van de Joodse staat.

 

Alle Arabische landen, samen met de PLO, herhalen regelmatig in topconferenties, dat zij geen erkenning van IsraŽl willen, geen onderhandelingen wensen en geen vrede wensen met IsraŽl.

 

Het begin en de terugkeer van IsraŽl als natie, is een teken van Bijbelse vervulling.

 

De Palestijnen zijn mee betrokken bij de bouw van de IsraŽlische nederzettingen in de betwiste gebieden.

 

Het volk IsraŽl bestaat ongeveer uit 0,04 % van de wereldbevolking, maar levert wereldwijd 15 % van de Nobelprijswinnaars.

 

Aan Albert Einstein werd meerdere malen gevraagd om de eerste president van IsraŽl te worden. Hij weigerde omdat hij er zich niet toe geroepen voelde. Einstein heeft een grote theoretische bijdrage geleverd voor de hedendaagse moderne apparaten, zoals lasers, GPS, fotocellen, fotomultiplicators, gyrokompassen, enz. Ö

 

Alleen bij de volken waar de Joden volledig gerespecteerd worden is er een volledige "Vrijheid en Vooruitgang" van een land.

 

Het land IsraŽl heeft na de U.S.A. de grootste concentratie van "High Tech" bedrijven ter wereld en het grootste aantal patenten na de U.S.A..

 

De IsraŽlische zuivelnijverheid is ťťn van de best ontwikkelde ter wereld, zowel op gebied van de melkproductie per koe, als op het gebied van zuivelbedrijfsmanagement.

 

IsraŽl heeft de hoogste dichtheid van erkende archeologische kunstschatten ter wereld. (18.000)

 

IsraŽl heeft de hoogste ratio van universiteitsgraden in de wereld en produceert het meest wetenschappelijke artikelen per hoofd van de bevolking op wereldvlak. Bedenk daarbij wel dat IsraŽl bijna 60 jaar in oorlog met de buurlanden leeft.

 

In IsraŽl groeit een soort boterbloem die "meester in het overleven" genoemd wordt en overleeft de moeilijkste omstandigheden. Zij kan uitzonderlijk lang zonder water. Het geheim zit in de wortels. De cellen bestaan uit een speciale structuur in de vorm van een Davidster.

 

De stichter van het Esperanto was de Poolse Jood Ludwig Zamenhof.

 

Bij de vredesonderhandelingen van Egypte met IsraŽl, draagt de Egyptische president Auwar Sadat een stropdas met hakenkruisen.

 

Joden en Arabieren stammen af van dezelfde aartsvader Abraham, maar ze hebben een verschillende moeder. Zij zijn halfbroers van elkaar. Dit is reeds bewezen bij genetisch onderzoek.

 

De grootste ontziltingsfabriek ter wereld bevindt zich in IsraŽl en bevoorraadt het land voor 15 % van zijn waterbehoefte.

 

De ganse Bijbel is een Joods boek, oude en nieuwe verbond (testamenten) werden geschreven voor en door Joden. De profeten zijn "vůůrzeggers" van de toekomst. Dat deze profeten mekaar nergens tegenspreken betekent dat zij geÔnspireerd werden door God.

 

De helft van de schaakspelers in de top zijn Joden.

 

Meer dan de helft van de componisten wereldwijd, zijn Joden.

 

IsraŽl is het enige land ter wereld, dat door andere landen met volledige vernietiging wordt bedreigd.

 

De gouden poort in de stadsmuur van Jeruzalem is na Mohamed door de Islamieten dichtgemetseld Ö uit angst voor de komst van de Joodse Messias, en er werd vůůr de poort een Islamitische begraafplaats aangelegd (onreine grond).

De gelovige Joden geloven dat de Messias langs deze poort de Heilige stad Jeruzalem zal binnentreden bij Zijn wederkomst.

 

De technische basis van de eerste volkswagen (kever) in Duitsland, werd gelegd door een Jood, genaamd Jozef Ganz.

 

De beste garantie voor een lang en gezond leven krijg je nog steeds door het volgen van de regels uit de Bijbel, gegeven door de God van IsraŽl. De meest correcte leefregels die gebruikelijk zijn in een moderne maatschappij betreffende democratie, ethiek, privacy, onaangekondigd binnentreden in kamer of woning, het familieleven, solidariteit, medemenselijkheid, gelijkheid, vrijheid, mensenrechter en vrede, vinden hun oorsprong in de Joodse (en Christelijke) Bijbel, gegeven door de God van IsraŽl.

 

Er zijn meer dan 250 zondvloedverhalen van volkeren over gans de wereld. Ze spreken allemaal over dezelfde hoofdfeiten en kunnen vergeleken worden met het ene zondvloedverhaal in de Bijbel van IsraŽl.

 

De Arabische landen behoren tot de ontwikkelingslanden, maar IsraŽl hier tussenin, behoort tot ťťn van de meest vooruitstrevende landen ter wereld. De dadelpalm in IsraŽl bijvoorbeeld, levert het tienvoudige aan opbrengst in vergelijking met sommige buurlanden.

 

In de Bijbel werd reeds verslag gemaakt van de werking van de natuur, zoals de regencyclus of waterkringloop, de ronde bolvormige aarde, de zeestromen, gezondheidsregels, voedingswetten, de geheimen van de pleiaden en de Orion, die alleen te zien zijn met krachtige telescopen, ook het ontelbare aantal sterren aan de hemel (vandaag geteld : 1026), het gewicht van de wolken (barometer) enz. Ö , lang voordat de mens deze op wetenschappelijke basis heeft vastgelegd.

 

De grootste overblijvende bouwsteen van de Joodse tempel in Jeruzalem weegt ongeveer 570 Ton, ter vergelijking weegt de grootste bouwsteen van de piramidevan Cheops ongeveer 20 Ton.

 

In het jaar 2005 zijn door de Palestijnen 2990terreuraanslagen gepleegd in en tegen IsraŽl,met 57 IsraŽlische doden en 516 gewonden. Ook in 2005 werden 309 zelfmoordenaars door IsraŽl opgepakt vůůrdat zij hun bommen konden laten ontploffen.

 

Van 1990 tot 1995 werden er 26.159 terreuraanslagentegen IsraŽl geregistreerd met 1064 doden en 6089 gewonden. (zie website van Ydioth Ahronoth.)

 

Na de terugtrekking van IsraŽl uit Gaza zijn de Palestijnse beschietingen op IsraŽlische doelen met raketten gewoon blijven doorgaan.

 

Het tempelplein met de El Aksa moskee en de rotskoepel staan op instorten. De stabiliteit is ondermijnd door ondergrondse werken voor de bouw van de grootste moskee in het Midden-Oosten.

Alle bewijzen en resten van de vorige Joodse tempels worden systematisch vernietigd en weggevoerd. Het ganse tempelplein, IsraŽlisch grondgebied, wordt beheerd door de Palestijnse Waqf, maar de P.A. laat geen enkele Jood toe, noch voor archeologisch onderzoek, noch voor iets anders. De IsraŽlische waarschuwing voor instortingsgevaar wordt door de Waqf (religieuze afdeling) en de P.A. weggelachen. Het tempelplein ligt ook op een breuklijn voor aardbevingen.

 

De Joodse wijk Gillo in Jeruzalem is vele avonden door Palestijnse sluipschutters beschoten. De bewoners van Gillo hebben veel lof voor het veiligheidsglas uit BelgiŽ. (Mol)

 

Jeruzalem kende alleen godsdienstvrijheid onder Joods bestuur.

 

Van 1948 tot 1967 was een gedeelte van Jeruzalem in de handen van de Islam (JordaniŽ) en werd alles wat met jodendom te maken had systematisch vernietigd en verwijderd. Van synagogen tot begraafplaatsen.

 

Alsem is een giftige plant en wordt in de Bijbel (Openbaring) vermeld in verband met het vergiftigen van de natuur.

Alsem betekent in het Russisch "Tsjernobil". De ontplofte kerncentrale aldaar was gebouwd op een Joodse begraafplaats.

 

IsraŽl is het land waar onze jaartelling begon, het land waar het eerste Kerstfeest werd gevierd, het land volgens oude geschriften met een rijke wijnhistorie, het land waar sinds 1948 opnieuw druiven worden geteeld. De wijn "BARKAN MERLOT" heeft in het jaar 2003 in Frankrijk de internationale Medaille d'Or gewonnen.

 

Voor het arme Sri Lanka waren de waarschuwingssystemen te duur voor het melden van de Tsunami in december 2004. Ze werden hierna door een IsraŽliŽr gratis aangeboden.

 

Na de overname van de Joodse bedrijven door Arabische boeren, klagen zij over de slechtere resultaten.

30 jaar geleden, toen de IsraŽlieten in de duinstreek van Gaza aankwamen, zeiden de Arabieren dat het de slechtste grond was, dat ze gek waren om het maar te proberen en dat de grond daar vervloekt was. Met Joods doorzettingsvermogen werd het de beste tuinbouwgrond van IsraŽl. Nu onder Palestijns bestuur klagen de Palestijnse arbeiders dat zij veel minder verdienen dan wat zij van de IsraŽliŽrs kregen.

 

Het Hebreeuws en Arabisch zijn Semitische talen. Het Hebreeuwse woord voor "ROOF" is "CHAMAZ", in het Arabisch "HAMAZ".

Egypte heet in het Hebreeuws "MITSJARIEM", wat "beperkingen" betekent.

 

Voor cultuur, ontspanning, toerisme, internationale vergaderingen en meetings is Tel Aviv de meest attractieve stad in het Midden-Oosten, door de UNESCO benoemd als historische stad.

 

Ondanks de tweede intifada nemen de handel en andere samenwerkingen toe tussen IsraŽl en de Palestijnse overheid.

 

In 2005 neemt IsraŽl 300 miljoen dollar import van de Palestijnse gebieden. De totale import en export tussen IsraŽl en de P.A. groeide tussen 1990 en 1994 met 37 %. De IsraŽlische export naar Arabische landen steeg in 2005 met 26 %.

 

Joden maken minder dan ťťn procent uit van alle inwoners in het Midden-Oosten, ongeveer 99 % zijn moslims.

 

Meer dan 5000 Arabische studenten studeren aan een IsraŽlische universiteit of hogeschool.

 

IsraŽl is het enige land in het Midden-Oosten waar mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.

 

IsraŽl is het enige land in de wereldgeschiedenis dat de eisen van een verslagen land (Egypte) inwilligde.

 

Antisemitisme was en is altijd een voorbode voor de bedreiging van de vrije wereld.

 

IsraŽl is het levende bewijs voor het bestaan van de levende God. Angst is de basis van iedere valse religie.

 

Arabieren hebben aardolie in hun bodem.

 

Joden hebben archeologisch de Bijbel in hun bodem.

 

In het boek "The exodus case" van Dr. Lennart M÷LLER en via aanwijzingen van de archeoloog E. WYATT, blijkt dat Sodom en Gomora inderdaad met hemels vuur vernietigd zouden zijn (genesis 19 : 24). In de omgeving van de vermeende steden liggen enorme zwavelballen, wat nergens anders ter wereld voorkomt.

 

IsraŽl leverde reeds een grote bijdrage aan de technologie, zoals bij de oorsprong van internet, website answers com., de processorchip "cell", en behoort internationaal tot de koplopers van nanotechnologie. Een nanometer is het miljardste deel van een meter. Microchips in computers zullen de afmetingen krijgen van stofdeeltjes.

 

Jeruzalem is de eerste stad ter wereld waar draadloos internet werd gebruikt.

 

In verband met AIDS onderzoek staat het Haddassaziekenhuis in Ein Kerem mee aan de wereldtop.

 

Bij een IsraŽlisch bedrijf heeft men een nieuwe therapie, waarbij verlamden opnieuw gevoel krijgen. Geen rolstoelen meer met de "REWALK". Er is vergevorderde geneeskunde in verband met de ziekte van Parkinson en men beschikt over een flexibele computergestuurde naald voor inwendige ingrepen.

 

Er zijn vele contacten tussen IsraŽlische en Palestijnse artsen uit Gaza.

IsraŽl zorgt voor medicatie en neemt operaties over die in Gaza niet uitvoerbaar zijn. Er worden vele zieke Palestijnse kinderen opgenomen in Joodse ziekenhuizen.

 

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is IsraŽl het enige land met een vrije pers.

 

In de Palestijnse gebieden worden Christenen vervolgd, veelal mogen zij geen diensten houden en worden zij op vele manieren gepest; velen van hen verhuizen.

 

Wist u dat geloven in de God van IsraŽl (Bijbel) en de Jood Yeshua Messias, in meer dan vijftig landen ter wereld de grootste misdaad is, waarbij de Bijbelgelovige mensen de zwaarste straffen krijgen.

 

IsraŽl is het enige land ter wereld waar buitenlandse vakantiegangers volledig vergoed worden wanneer zij het slachtoffer worden van een terreuraanslag.

 

IsraŽl was ťťn van de weinige landen ter wereld die ViŽtnamese bootvluchtelingen opnam.

 

In verband met de levensverwachting staan de IsraŽlische mannen mee vooraan op wereldvlak, met een gemiddelde van 76,6 jaar.

 

2000 jaar geleden, toen de Jood Yeshua Messias aan het kruis hing, werd een bord boven Hem geplaatst met de woorden "Yeshua de Nazarener, koning der Joden". Met de initialen uit de Hebreeuwse tekst bekomt men "J.H.W.H.", de naam van God.

 

Het Colloseum in Rome is voor een deel gebouwd met buitgemaakte onderdelen van de Joodse tempel. Dit werd bevestigd door archeologen.

 

Bij de ontruiming van Gush Katif in Gaza, waarbij de Joden verdreven werden uit hun woongebied, is op hetzelfde moment de orkaan "Catrina" ontstaan. Bij de Jodenuitdrijving uit Gaza werden 8.500 Joden ontheemd. In New-Orleans werden 85.000 mensen verdreven.

 

Bij de hevige aardbeving in Pakistan in oktober 2005 lag het epicentrum bij de opleidingskampen van Al QaŽda.

 

In IsraŽl bevindt zich een groot dal bezaaid met kleine rotsen. Geen enkele van deze grote stenen raken elkaar. Na ontleding blijken deze dezelfde samenstelling te hebben als stoffelijke resten van mensen. Zou dit dal in verband staan met het visioen uit EzechiŽl 37 ?

 

Wanneer we alle Bijbelse namen achter elkaar nemen, en daarvan elke Hebreeuwse beginletter achter elkaar plaatsen, dan bekomen we de Bijbel in beknopte vorm.

De IsraŽlische radio is populair in Iran en zendt dagelijks een half uur uit met "De stem van IsraŽl" in het Farsi en wordt in Iran door miljoenen beluisterd. Iraanse luisteraars kunnen reageren via een Europees telefoonnummer.

 

De Tora is het eerste document datserieus aandacht geeft aan dierenrechten, zoals de verplichte rustdag, het voederen van dieren voordat de mens aan tafel gaat, het strikte verbod om dieren af te beulen en de opdracht om dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen, en niet te castreren.

Er zijn meer dan twintig Arabische staten en meer dan vijftig Islamitische staten, maar er is maar ťťn IsraŽl. Een Jood heeft geen ander land.

 

IsraŽl levert electriciteit aan de Gaza-strook. De Palestijnen sturen rakketten als beloning.

Vanaf de terugtrekking van IsraŽl uit Gaza, augustus 2005, zijn er in twee jaar tijd meer dan 2000 Kassam-rakketten afgevuurd richting IsraŽl.

 

De eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel heeft verschillende betekenissen:

 

Ť een hand om op te rusten

Ť een duwtje in de rug

Ť sterkte en vertrouwen in de toekomst.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Hebrew_letter_bet.png/125px-Hebrew_letter_bet.png

 

IsraŽl is het enige land ter wereld dat door toeristen bezocht wordt in oorlogstijd.

 

RAFI Ron, het vroegere hoofd van de IsraŽlische luchthavendienst is de uitvinder van SPOT (Screening Passengers by Observation Technique). Het uitgangspunt van het systeem is, dat iemand die op het punt staat zelfmoord te plegen, bepaalde definieerbare kenmerken vertoont die hem als terrorist, drughandelaar of bezitter van een vals paspoort verraadt. Het systeem wordt wereldwijd toegepast op vele openbare plaatsen zoals luchthavens, treinstations enz ...

 

Eind 2006 zijn met de hulp van IsraŽl achtduizend Afghaanse opiumboeren overgestapt naar energieproducerende planten.

 

Vele landen die IsraŽl niet erkennen willen wel de IsraŽlische know-how op gebied van landbouw en industrie. IsraŽl behoort met beiden tot de besten ter wereld.

 

Het hoofd van de Palestijnse islamitische jihad, Abdallah Shala, heeft op de Libanese T.V. gezegd dat het veiligheidshek dat IsraŽl heeft gebouwd succesvol is. Door het hek is het voor de leden van de terreurgroep bijna onmogelijk om aanslagen tegen de Joodse staat te plegen.

 

De IsraŽlische luchtvaartmaatschappij EL-AL is ťťn van de weinige te wereld die geen terroristische aanlagen heeft ondergaan.

 

IsraŽl is het enige land dat door de V.N. veroordeeld wordt vanwege zelfverdediging.

 

De inwoners van IsraŽl komen uit meer dan 160 landen, uit culturen die variŽren van uiterst modern tot enorm primitief.

 

Per hoofd van de bevolking gemeten, staat IsraŽl heel hoog op de lijst van landen die op natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, reageren met humanistische hulp. Ook als het gaat om aartsvijanden, wordt er door IsraŽl niet geaarzeld om hulp te sturen.

 

In 1994 kostte de genocide in Rwanda meer dan 800.000 leden van de Tutsistam het leven, met ongeveer 1.000.000 weeskinderen als gevolg. In december 2006 voltooide in IsraŽl, in het dorp van de YEMIN-orde bij HaÔfa, een groep Rwandezen een speciale cursus die hen de elementaire kennis meegaf om een gemeenschap op poten te zetten.

 

De Palestijnen hebben drie keer een historische kans gekregen om een onafhankelijke staat te stichten (1937, 1947, 2000).

De Palestijnen lieten die kansen echter verloren gaan omdat ze op geen enkele voorwaarde een naburige IsraŽlische staat wilden accepteren.

 

Het grootste waterzuiveringsstation ter wereld bevindt zich in IsraŽl. Volgens een bepaald principe zuivert men rioolwater tot irrigatiewater. Het land herwint 72 % van het rioolwater.

Ter vergelijking in Spanje is dat 12 % en in AustraliŽ slechts 9 %.

 

Eilat is het enige vakantieoord dat de Rode Zee niet gebruikt als open riool. Het afvalwater wordt gezuiverd en hetgeen niet drinkbaar is, wordt in de land- en tuinbouw gebruikt.

 

Van alle landen rondom de Middellandse Zee heeft IsraŽl het grootste aandeel beschermde natuurgebieden. Ongeveer 16 % van het land is beschermd gebied. In Frankrijk is dat 11,7 % en in Libanon 0,5 %.

 

IsraŽl blijft bouwen aan, en handhaaft een wereldreputatie als stabiel, hoog ontwikkeld land met een goede toekomst ongeacht bedreigingen van buitenaf. Sinds medio 2003 tot anno oktober 2007, is de IsraŽlische economie met 18,3 % gegroeid. Dat is de langste periode van constante groei in de moderne geschiedenis.

 

Isaak NEWTON, de meest invloedrijke wetenschapper aller tijden, haalde zijn inspiratie uit de Bijbel.

 

Sjeik Abdoel Palazzi, professor aan het Research Instituut voor Antropologische Studies in Rome, vertelde dat hij in het jaar 2000 samen met een internationale delegatie IsraŽl had bezocht. ďDe Wakf (het moslimbestuur in Jeruzalem) nam ons mee voor een bezoek aan het Tempelplein. Onmiddellijk buiten de Rotskoepel staat aan de oostkant een klein kapelletje. ďWat is dit?Ē vroeg ik. ďDit is de plaats waar Salomo stond toen hij de Tempel inwijdde,Ē was het antwoord. ďMaar waarom ontkennen jullie dan dat hier vroeger een Joodse tempel heeft gestaan?Ē vroeg ik. Met een glimlach werd mij geantwoord: ďOm politieke redenen.ĒĒ

 

IsraŽl heeft de eerste nano-Bijbel gemaakt. De volledige tekst van de Tenach (eerste Testament) staat op een ruimte die kleiner is dan het oppervlak van een speldekop.

 

IsraŽl heeft de grootste vogeltrek ter wereld. Alleen al van honderdduizend Afrikaanse roofvogels die van Afrika naar AziŽ vliegen en terug.

 

De dode zee is het laagste punt op aarde. Het ligt ongeveer vierhonderd meter onder de zeespiegel.

 

De hoofdzetel van de Verenigde Naties in IsraŽl is gevestigd op een heuvel nabij Jeruzalem. Vanuit de Hebreeuwse vertaling betekent deze heuvel: Berg van de boze raad. In IsraŽl hebben namen en plaatsen een profetische betekenis.

 

Het Hebreeuws is de enige taal waarin de namen ďAdamĒ en ďEvaĒ een letterlijke betekenis hebben.

 

K.K.L. (Keren Kaymeth LeisraŽl), een IsraŽlische milieu-organisatie, is de oudste ter wereld in zijn soort.

 

De naam ďJezusĒ van de Christenen heeft als eigennaam geen betekenis, maar de naam ďJehoshuaĒ betekent: Hij die redt.

 

Vanaf 2001 tot 2010 zijn vanuit Gaza tienduizend raketten afgevuurd op IsraŽlische burgerdoelen.

 

Het teloorgegane en bekende Belgische automerk ďMinervaĒ werd door Joden gesticht.

 

De IsraŽlische buitenlandse hulpgroep LATET (geven) werd door de Verenigde Naties geprezen wegens zijn efficiŽntie bij natuurrampen (HaÔti), en dat IsraŽl een voorbeeld zou moeten zijn voor andere landen.

 

Enkele Joodse ontwikkelingen: aspirine, polio-vaccin, benzine, google, jeans ďLEVIĒ, koelkast, gsm, sms, voice mail, eerste chip om te fotograferen, de meeste INTEL-processoren, de meeste Windows NT & XP, de eerste firewall en antivirussoftware, de techniek van de instant messenger, de kleinste computers voor kankerdiagnose, de kleinste camera voor onderzoek in het menselijk lichaam, vele medische producten, druppel-irrigatie, biotechnologie, vele manieren om de woestijn te laten bloeien, de USB-stick, naaimachine ďSINGERĒ...

 

EliŽzer Ben-Jehuda (de Litouwse Jood EliŽzer Peleman 1857-1922) was de vernieuwer van de Hebreeuwse taal.

 

Ten tijde van Hiskia (Jesaja 38:21,22 en 2 Kon 20:8-11) is de zon 10 graden (10 treden) teruggedraaid. Dit verschijnsel is berekend en bevestigd door de NASA in de Verenigde Staten.

 

IsraŽl is het enige land ter wereld waar het woord ďJOODĒ geen scheldwoord is.

 

De ďU.S. National Medal of ScienceĒ, ook wel de Amerikaanse nobelprijs genoemd, is sinds 1959 aan 441 Amerikaanse wetenschappers uitgereikt. Meer dan 1/3 van deze prijswinnaars was Joods (IsraŽl Today, februari 2011).

 

Bronnen:

 

-   Belgisch IsraŽlitisch weekblad

-   IsraŽl Actueel Nykerk

-   A.M.I. Jeruzalem Bijbelcentrum Nykerk.

-   www.franklinterhorst.nl.

-   http://messiaanshetlevendewater.be

-   Vlaanderen sta achter IsraŽl

 

Verantwoordelijke uitgever:

 

VERBEECK L.

Rennekouter 3

2811 LEEST

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† November 2011