Wie is YHWH

 

Geschreven door David Warnink

 

Graag zou ik mijn mening over dit onderwerp met jullie willen delen. Als we dit onderwerp van uit het Hebreeuwse denken gaan benaderen, dan kunnen wij maar tot n conclusie komen: we kunnen nimmer denken dat wij de Eeuwige in onze broekzak kunnen hebben!

Ha Qodesh Barechu (de Heilige Geprezen is Hij) is zo ver verheven, Hij staat ver boven ons verstand ! We kunnen Hem dan ook niet ontleden of vangen in een getal. Wat wij van Hem kunnen begrijpen, hebben wij uit genade, door openbaring van Hem mogen ontvangen.

 

Wat duidelijk is, is dat de Eeuwige zich aan ons geopenbaard heeft d.m.v. een drievoudig.

Er is maar n YHWH , maar Hij laat iets van zich zelf zien van uit een drievoudigheid. Maar deze openbaring wil niet zeggen dat de Eeuwige uit drie delen of uit drie personen bestaat.

Deze drievoudige openbaring van de Ene waarachtige levende YHWH, staat vermeld in DE Joodse geloofsbelijdenis: de Shema. Hoor Yisraeel, de Eeuwige onze Gd, de Eeuwige is n - echad (Deut.6:4).

Als we deze belijdenis gaan bekijken, dan ontdekken wij het volgende: Hoor Yisrael, YHWH (dat is 1) onze Gd (dat is 2) de Eeuwige (dat is 3) is echad ( = een samengestelde eenheid).

Maar dat is nog niet alles. In het rabbijnse Jodendom staat een bepaalde letter symbool voor de Eeuwige, waarbij Hij als El Shadai (Gd de Almachtige) wordt aangeduid.

Het is de letter shien. Deze letter staat op elke Mezoeza (deurpost) van een Joods huis. En deze letter wordt ook symbolisch gevormd bij het leggen van de tefiliem (de gebedsriemen).

Op de linker hand, wordt na de omwentelingen om de arm de Hebreeuwse letter shien gevormd. De shien, is n letter, die uit drie delen bestaat. Het is een soort vorkje. Ook hier zien we het symbool van de drievoudige openbaring van de Eeuwige in terug.

 

Verder is het ook belangrijk te weten, dat van uit het Jodendom, de Eeuwige niet een persoon (d.w.z. zo als een mens) is! Maar Hij is wel persoonlijk!

 

We zouden kunnen zeggen, dat de Eeuwige is en dat Hij van uit Zijn wezen zich aan ons heeft geopenbaard, als een drievoudig persoonlijk zijn namelijk:

 

[ 1 ] Zijn wezen: Gd, de Vader

 

[ 2 ] Zijn Memra (Zijn levende Woord) door wie de Eeuwige alles geschapen heeft en door wie Hij zichzelf openbaart.

 

[ 3 ] Zijn Ruach Ha Kodesh (de Geest der Heiligheid) door wie Hij communiceert.

 

De Ruach haqodesh is uit Gd en het Memra is uit Gd. Ze zijn allebei Gddelijk.

Maar om nu te zeggen, dat de Ruach haqodesj Gd is, of dat het Memra Gd is, dat gaat volgens mij te ver. Ze horen bij Gd.

We zouden ook kunnen zeggen: ze zijn onderdeel van Gd. Daarom noemen we de Ruach Ha Qodesh, de Geest VAN Gd. En is het de Memra, het levende Woord VAN Gd.

 

De Eeuwige heeft voor ons Zijn Memra (Zijn levende Woord) een mens laten worden. Niet een namaak mens, maar echt een mens! Hij moest de Naam Yeshua krijgen. Hij is de verlossing van de Eeuwige! En in deze mens, kwam de tegenwoordigheid van de Eeuwige wonen. Dus als wij naar Yeshua kijken, dan zien wij de Eeuwige, die door Yeshua zich aan ons bekend maakt. Yeshua is als het ware een levende soeka (loofhut), een levende Tempel.

 

Wat betekend het, als wij zeggen: Yeshua is de Enige geboren Zoon van Gd?

Wat het niet betekend is, dat de Eeuwige een vrouw had, waaruit Zijn Zoon geboren is (hoewel Yeshua als mens natuurlijk uit een vrouw geboren is) ! Mirjam (Maria) is niet de moeder van Gd!

De benoeming : De zoon van Gd is een titel !

 

Adam, de eerste mens is niet uit een vrouw geboren. Maar hij werd de zoon van Gd genoemd. Waarom?

Omdat hij als mens de Eeuwige en Zijn Koninkrijk vertegenwoordigd en om dat deze titel de relatie beschreef, die Adam met de Eeuwige had. Namelijk een Vader zoon relatie. Adam was de geschapen zoon van Gd. Om die zelfde reden werd Koning Salomo de Zoon van Gd genoemd. Hij werd niet als zoon van Gd geschapen, maar Hij werd als zoon van Gd aangesteld.

 

Toen de Eeuwige Zijn Memra een mens liet worden, werd Yeshu geboren als de Zoon van Gd. Hij werd niet geschapen als de Zoon van Gd en ook niet aangesteld als de Zoon van Gd. Hij is de ENIGE die geboren is, als de Zoon van Gd. Hij IS de vertegenwoordiger van de Eeuwige en Zijn Koninkrijk!

 

Toen Yeshu, voor ons aan het kruis stierf, stierf de Memra VAN de Eeuwige voor ons als een volmaakt mens !

 

De Vader,YHWH stierf NIET aan het kruis !

 

Yeshua stierf als mens, als de Zoon VAN Gd voor ons ! En Yeshua de Messias werd door de Eeuwige opgewekt uit de dood ! Zo laat de Eeuwige aan ons zien, dat alleen door Yeshua de Messias de mensen weer bij de Eeuwige en Zijn Koninkrijk kunnen horen.

 

Als wij gaan ontkennen, dat Yeshua niet de openbaring VAN de levende Gd is, dan belijden wij een valse leer. Maar we belijden ook een valse leer, als wij geloven dat Yeshua een geschapen wezen is !

Zoals de Ruach Haqodesh uit Gd is, zo is ook Yeshua de Messias uit Gd.

Er zijn mensen die worstelen met de Gddelijkheid van de Messias, maar hoe zit het dan met de Ruach Ha Qodesh ? Ze zijn allebei UIT Gd. Kunnen wij dat begrijpen? Denk het niet! Bepaalde dingen kunnen wij niet begrijpen om dat wij maar mensen zijn. Het Bijbelse Hebreeuwse denken zegt niet, dat wij alles moeten begrijpen.

 

Het gaat er om de Eeuwige te leren kennen en om Hem te leren lief te hebben, met alles wat wij hebben en zijn!

 

David Warnink