Nieuw kinderboek: Ruth en Simcha vieren Bazuinenfeest

Voor meer info: info@ruthensimcha.nl

De tora

DE TORAH

Ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u .
Ariel en D'vorah Berkowitz, (Messiasbelijdende Joden)

Veel wetten uit het Oude Testament lijken niet zo relevant voor nieuwtestamentische christenen. Toch is het Oude Testament van grote betekenis. Het Messiasbelijdend Joods echtpaar Berkowitz, maakt duidelijk hoe de Torah (de eerste vijf boeken van de Bijbel) van belang is voor de levensstijl van hedendaagse christenen. Een hart onder de riem om het Oude Testament nader te verkennen.

Uitgeverij: Gideon

Keegstra, Jacob - Gods Profetische Feesten

Gods Profetische Feesten

Keegstra, Jacob
In dit studieboekje "Gods profetische feesten" oppert de schrijver de mogelijkheid dat Yeshua (Jezus) terugkomt op de grote, extra dag aan het eind van het loofhuttenfeest. Keegstra is theoloog en sinds 1999 voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem, die jaarlijks het grote Loofhuttenfeest organiseert, een groot sociaal programma heeft en vliegtuigen vol Joden uit de Sovjet Unie 'naar huis' heeft gehaald. Dit boekje met stevige bijbelstudiekost beloont de lezer met een uniek inzicht in de komende ontwikkelingen.

Uitgeverij : Shalom Books

Poll, Drs Evert Van Der - Feesten Van Israel, De

De Feesten Van IsraŽl

Drs. Evert Van Der Poll
Geheel herziene uitgave met 12 extra paginaīs. Een van de nieuwe hoofdstukken gaat over de achtergrond van de verandering van de Joodse naar de christelijke kalender. Een boek over de bijbelse en IsraŽlische feesten en hoe christenen die kunnen vieren. Een Ďmustí voor iedere christen die geÔnteresseerd is in de Joodse wortels van ons geloof.

Uitgeverij: Shalom Books

Brown, Dr Michael L - Bloed Aan Onze Handen

Bloed Aan Onze Handen

Dr. Michael Brown
De rol van de kerk in de geschiedenis ten opzichte van het Joodse volk is niet erg glorieus. Joden werden vervolgd, gemarteld, verbrand, tenzij ze zich bekeerden tot de leer der kerk. Dit uitstekend gedocumenteerde boek van de messiaans Joodse dr. Michael Brown biedt een noodzakelijk stuk kennis dat iedere christen nodig heeft. 3e druk

Uitgeverij: Shalom Books


 

Moderne Wetenschap In De Bijbel

Ben Hobrink
Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid. Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd, getuigen ze van een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel terechtgekomen? Een fascinerende vraag! Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek onomstotelijk zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is. Toepassing daarvan had miljoenen mensen het leven kunnen redden, zoals bij de epidemieŽn van melaatsheid, pest en cholera. Ook nu zou deze kennis talloze ziektegevallen kunnen voorkomen, zoals hart- en vaatziekten en geslachtsziekten. Zelden werd zoín breed scala aan wetenschappelijke kennis uit de Bijbel op leesbare wijze bijeengebracht en toegelicht. Omdat veel van die kennis menselijkerwijs niet te weten viel, moet er indertijd een grote Auteur achter de vele auteurs van de Bijbel hebben gestaan. Tot die conclusie leidt dit boek. Drs. Ben Hobrink heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt.

Uigeverij: Gideon

 

Stern, D H - Complete Jewish Bible

Complete Jewish Bible

Uitgeverij: Stern, D H

product type: gebonden - Buitenlands


 

 


 

 

Jonathan Settel

 

 

Paul Wilbur