Bijdragen wat betreft informatie, interessante artikels, foto’s, opmerkingen, enz. zijn steeds welkom op het volgende emailadres:messiaans-het.levend.water@hotmail.com

 

 

 

 

Home
Studies&artikels
Parasjats

 

                       

Links & Eye-openers

                     

Messiaans het levend water

De beheerders van deze website hebben de visie dat de bijbel van kaft tot kaft het Woord van G’d is; dat Israël nog steeds G'ds volk is en dat wij, de heidenen, samen met hen erfgenamen mogen zijn van G'ds koninkrijk, door het vergoten kostbaar bloed van onze Heer Yeshua (Jezus).En dat de belofte aan Israël gegeven, nog steeds als een baken recht overeind staat.
Onze geloofsbelijdenis is dat G'd één ( Echad) is en dat we geënt zijn op de Edele Olijfboom. (Rom.11).
Yeshua is Zijn Hebreeuwse naam zoals Zijn ouders en apostelen Hem noemden, waarom zouden wij dit dan ook niet doen? 

Waarom we de naam Het Levend Water hebben gekozen ?
 

 

Levend Water (Joh 4:1-30)


Iedereen uit het oude Israël denkt bij "levend water" aan natuurlijke bronnen, aan beken en rivieren. Dit in tegenstelling met water dat men uit putten, waterbakken of cisternen haalde, waar in de regenperioden het water in werd verzameld om in droge tijden er niet om verlegen te zitten. Dat water uit putten of regenwater was dikwijls vervuild en verre van gezond. Het was een bron van allerlei ziektekiemen. Achterin mijn tuin heb ik een kleine vijver, gemaakt van een oud wijnvat, en in de loop der tijd kon je zien dat insecten, zoals muggen, hun broedsel in dit water deponeerden en dat binnen de kortste keren het water krioelde van allerlei ongedierte. Het was dan ook niet verwonderlijk dat onze huisdieren dit water niet dronken en liever de voorkeur gaven aan het iedere dag ververste water uit de kraan dat in hun bak werd gedaan.


En zo was het ook in Israël. Als men het voor het zeggen had prefereerde men dan ook het levende water. In de geschiedenis van Yeshua en de Samaritaanse vrouw in Joh.4 lezen we  dat de put bij Sichar, gegraven door Jakob, goed water had. De vrouw wist dat uit ervaring. Ondergrondse wateraders voeren het water van hoger gelegen plaatsen hier naartoe. Het water is niet vuil en verontreinigd, maar heerlijk koel, zelfs op de heetste zomerdag, want de put is – zoals men nu nog kan constateren – bijna dertig meter diep. Het is met levend water uit een natuurlijke bron op één lijn te stellen.

Het is dan ook niet vreemd dat Yeshua dit voorbeeld gebruikte en zei: "u zou Mij om water hebben gevraagd en Ik zou u levend water hebben gegeven." (vs 10) en iets verder: "Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt." (vs 13,14). Als Yeshua later in Jeruzalem is, haalt Hij dit beeld weer aan: "Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.” (Joh.7:38,39). Hierbij verwijzend naar de vele uitnodigingen die in het Oude Testament staan beschreven (Jes.2:3; 55:1).

Christus spreekt hier niet over het gewone water, H2O, maar "over de Geest Die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden”. (Joh 7:39). Als we dan denken aan de belofte in Jes.58:11: "En de HERE zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden; dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron". En de uitnodiging in Openbaring 22:17: "De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom’. En wie dat hoort, moet ook zeggen: ‘Kom’. Wie dorst heeft, mag voor niets het levenswater komen drinken, als hij dat wil." Dan zien we dat God onze dorst wil lessen, en dan niet een klein beetje, maar :  "Ik zal u meer dan voldoende water geven voor uw dorstige land en uitgedroogde grond. En Ik zal mijn Geest en mijn zegeningen over uw kinderen uitgieten”. (Jes.44:3)

We krijgen zoveel, dat we dit Levend Water mogen, ja zelfs moeten, doorgeven. Pas dan worden we gezegend. "Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven”. (Mat 25.34-35).

Als we dit Levend Water oppotten, opslaan in putten, waterbakken of cisternen dan wordt het stilstaand water, wordt het vervuild, vol met (geestelijke) ziektekiemen. Vandaar dat in Jeremia 2:13 staat: "Want mijn volk heeft zich schuldig gemaakt aan twee zonden: het heeft Mij, de bron van levend water, verlaten en maakte voor zichzelf gebroken bakken, die geen druppel water kunnen vasthouden!"
 

posted by J. P. van de Giessen

Met deze website willen we het water  “levend” houden, onze kennis, onze vragen, onze bedenkingen, onze ervaringen en alles wat ons bezig houdt m.b.t. geloof, bijbel, G'd en Yeshua delen met anderen zodat de stromen van water die in ons allen stromen nimmer zullen uitdrogen en in kracht zullen toenemen.
 Oorspronkelijk artikel ( JP van de Giessen)

http://bijbelaantekeningen.blogspot.com/2005/11/levend-water-joh-41-30.html

 

 

 

 

 

Presentaties