Engels
Home Messiaans
Studies
Wie ben ik

 

                                                          

                        

Messiaans het levend water

PaRDeS BIJBELSTUDIES

 

Drs. Charles van den Berg

 

 

 

 

 

          

 

De Bijbel, Hebreeuws, en Hebreeuws denken: missie.

 

Ik ben Charles van den Berg, woon in Nederland en ik ben getrouwd met Neshera.  Ik heb twee universitaire opleidingen (theologie en exegese) met succes afgerond. Mijn aandacht heeft altijd gelegen bij de Hebreeuws/Joodse achtergrond van de Schriften.Ik heb twintig jaar gewerkt bij een Bijbelschool. Mijn taak was het schrijven en samenstellen van de cursussen. In 2000 richtte ik mijn eigen organisatie “Logos Bijbelstudies” op met als doel: het verspreiden van GRATIS Bijbelstudies. Rond die tijd zette ik ook de eerste website met Nederlandstalige Bijbelstudies op internet. Daarnaast werkte ik van 2012 tot Juni 2016 voor een afdeling van The Hebrew University of Jerusalem. Ik had een ondersteunende taak bij het ontwikkelen van cursusmateriaal. Momenteel maak ik onder de naam PaRDeS Bijbelstudies een doorstart met mijn eigen organisatie. Ditmaal ondersteund door verschillende vrijwilligers. De komende tijd worden hier steeds meer studies geplaatst die u GRATIS mag lezen, downloaden, uitprinten en delen.

 

Mijn visie

 

De Bijbel is geschreven door Joden die Hebreeuws dachten. Dat geldt ook voor het Nieuwe Testament. Hoewel zij zich bedienden van het Koine Grieks, dachten zij Hebreeuws. De kerk heeft vanaf de eerste eeuwen na Christus de Bijbel losgerukt van haar Hebreeuws/ Joodse ontstaansbodem en haar inhoud geherdefinieerd vanuit het Grieks-Hellenistisch denken van filosofen als Plato en Aristoteles. Dat vindt zijn weerslag in de vertalingen. Er ligt een immense rijkdom onaangeroerd verborgen in de originele grondtekst. Het bevat evenveel geheimen als het woorden telt. En elk woord op zich is een schaterkamer, vol met zaken, die eenmaal ontsluierd onze verwondering zouden moeten wekken. Ik maak mijn studies daarom uitsluitend vanuit de grondtekst en hanteer de Joodse hermeneutiek (PaRDeS), die in gebruik was ten tijde van het leven van Yeshua. Het resultaat licht ik – uiteraard met behulp van vertalingen - zo toe dat het begrijpelijk is voor de lezer. Dwars door interessante studies en onderwerpen heen, raakt de lezer thuis in de diepe en rijke betekenis van Hebreeuwse woorden en leert hij of zij de Bijbel weer te lezen door de bril van het Hebreeuws denken.