Welkom op de Messiaanse site: Johannes 17:21 opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.
 

Mezuza.pps

 

                                                                                       

                                                                                                          

Franklin ter Horst

Studies

                                                                                                                                                                                                 

                            

Jesaja 56:6-8:

En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:  hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van Isral bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.

 

 
                           

                      Welkom op de Website  

Bedoeling van de website is: een brug te slaan tussen Jood en Griek door het licht te laten schijnen op het Woord van G'd, zoals Hij het bedoeld heeft.

 

John. 10:16: Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden n kudde, n herder.

Messiaans het levend water    
Wie we zijnStudies & Artikels
Marcel Achten
ParashaBijbel OnlineKosjere GerechtenBoeken en muziekPresentatiesLinks & Eye-openersKalenderActiviteitenAudio
Maanfasen