Terug

 

 

 

Wie we zijn
Parasjats

 

                                                          

Home

                        

Terug
Links & Eye-openers
Presentaties
Kosjere Gerechten
Bijbel Online
Messiaans het levend water

Vertaalde werken door Marcel Achten

 

 

 

 

 

FFOZ

Allerlei

First fruit of Zion

FFOZ

Torah lezingen

 

Acharei Mot - Van aangezicht tot aangezicht

Acharei Mot - Apart gezet volk

Acharei mot&Kedoshim

Acharei Mot - Hoe Heiligheid er uitziet

Acharei Mot - Een persoonlijke Verzoendag

Balak - Kleine oponthouden

Balak - Het complot tegen Israel

Balak geen discussie met een ezel

Balak

Balak - Roep des Konings

Balak de fout van Bileam

Kleine Oponthouden in het Leven

Bamidbar - De wereld werd voor mij geschapen

Bamidbar - Reis door de wildernis

Bamidbar

Bamidabar

Bamidbar - Legerscharen Boven en Onder

Bechukotai - Shalom in het land

Bechukotai

Bechalotcha - Nostalgie voor het vertrouwde

Beha'alotcha - De verkorte arm

Beha'alotcha waarom werd Ašron niet gestraft

Beha'alotcha

Beha'alotcha

Beha'alotcha - Ontevredenen

Beha'alotcha - Trompetten en wolken

Behar - De armen ondersteunen

Behar - Bechokotai-Shalom in het land

Behar - Bechucotai - Studeren om te leren...

Behar-Bechukotai - Shabbatsrust v.h.land

Behar

Behar

Beshalach

Beshalach Nachson's sprong

Beshalach - Geloof in God, geloof ook in Mij

Beshalach - Geen binnenwegen

Bo - De twee herinneringen

Bo - Deze tekenen van Mij

Bo - Donkerheid

Bo

Bo - De 2 herinneringen aan

B'reisheet - De hemelse Adam

B'reisheet

B'reisheet - De Dag die Volledig Shabbat is

B'reisheet - De weg van de Boom des Levens

B'reisheet - Twee zielen

Chayei Sarah - Zoektocht naar de bruid van Izaak

Chayei Sarah - Bashert de echte boezemvriend

Chayei Sarah - Goe dingen van de Meester

Chayei Sarah liefde en huwelijk

Chayei Sarah

Chajei Sarah - Het verlangen van de Vader

Chukat - De bronzen slang

Chukat

Chukat verhoogd op een wonder

Chukat - Aaron de vredestichter

Chukat - Slangenbeet

Devariem-Twee keer fout is geen berouw

Devarim

Devariem - Als de sterren

Devariem - Dit zijn de Woorden

Ekev - God zegenen bij de maaltijd

Ekev - Besnijdt je hart

Ekev - Eigen gerechtigheid

Ekev

Ekev besnijdt uw hart

Ekev waarvoor we geschapen zijn

Ekev - Door brood alleen

Ekev - Veertig jaar voorbereiding

Emor - Aftellen naar pinksteren

Emor

Emor

Emor - De Feesten Houden

Emor - Aftellen tot Shavuot

Ha'hazinu - Geestelijk zwak

Ha'hazinu

Ha'azinu - Onze zielen begieten

Ha'azinu - Het lied van Mozes en het Lam

Kedoshim - Werekn voor vooruitgang

Kedoshim - De Heilige van God

Ki Tavo - Een wispelturige God

Ki Tavo - Een hart om te kennen

Ki Tavo - Gods eerste vruchten

Ki Tavo

Ki Tavo God imiteren

Ki Tavo Een hart om te kennen

Ki tavo - De rechtvaardige zal uit geloof leven

Ki Tetze - Liefde en oorlog

Ki Tetze - Opstandige kinderen stenigen

Ki Tetze - Door God verloekt

Ki Tetze - Het kleinste gebod

Ki Tetze

Ki Tetze De ontsnapte slaaf en Filemon

Ki Tetze - De rebelse zoon

Ki Tisa en Shabbat

Ki Tisa - Tabernakel of gouden kalf

Ki Tisa Het Woord werd steen

Ki Tisa olie van blijdschap

Ki Tisa

Ki Tisa - Een teken tussen ons

Ki Tisa - Mensen zijn geen nummers

Korach - Wie is de baas

Korach - De Priester op de troon

Korach - Hoe een gemeente verdelen

Korach - De twee v rouwen

Korach

Korach - De Priester op de troon

Korach wat is rebellie

Korach - Drie bedieningen van de messias

Lech Lecha - Abraham zag mijn dag

Lech Lecha -Alle dingen zijn geschapen voor HEM.

Lech lecha - Melchizedeks Banket

Lech Lecha - De huwelijkstest

Lech Lecha - Abrahams grote beloning

Massei

Massei - Het Land Israel

Mattot - Massei - Rode wangen

Mattot - Massei - Beloftehouders

Mattot-Massei- De oorlog Messias

Mattot

Mattot - De zonde van bemoeienis

Mattot-Massei

Mattot-Massei geloften en eden

Mattot-Massei - Eerste glimp van verlossing

Metzora - Dopen

Metzora

Miketz - Zorgen loslaten

Miketz - Ook dit is ten goede

Miketz

Miketz - De verheerlijking van de Messias

Miketz - Messias en IsraŽl

Miketz - Voorbereiding op de magere jaren

Mishpatim - Strenge liefde met Torah

Mishpatim - slavernij wetten

Mishpatim - Gerechtigheid en recht

Mishpatim gerechtigheid

Mishpatim

Mishpatim - God in menselijke termen

Nasso - Bekennen, berouw

Nasso - Belijdenis

Nasso G'ds naam wissen

Nasso

Nasso

Nasso - Bekentenis, Berouw, Schadeloosstellen

Nitzavim - De grootheid van berouw

Nitzavim * Vayelech Verenigd staan we

Nitzavim-Vayelech nooit verlaten

Nitzavim-Vayelech

Nitzavim-Vayelech - Zij verzochten de Torah

Nitzavim-Vayelech-Mozes en Gethsemane

Nitzavim De verborgen dingen

Noach - een gebroken wereld repareren

Noach de deur in de Ark

Noach- Noach en de Messias

Noach - De rechtvaardige

Noach

Noach - Veilig op de Ark

Noach - Achtergelaten

Pekudei - De heerlijkheid en de Tabernakel   

Pekudei

Pekudei - Torah met een taak

Pinechas - Mozes onzekerheid

Pinchas

Pinchas afgesproken tijden

Pinchas - De man voor de job

Pinchas - Religie is een tweesnijdend zwaard

Re'eh - Het gezegende leven

Re'eh - Eeen oogwenk

Re'eh

Reíeh - Uitnodiging voor Gods Huis

Re'eh - Het mitswa van Liefde

Shelach - Een andere geest

Shelach - De mopperaar en de atheist

Shelach

Shelach - Shabbat, Land en Toekomst

Shelach - Eťn Wet en de niet-Joden

Shemini - Het verdriet van Ašron

Shemini - Thora studeren is zoeken

Shemini - Buffel,spek of luiaard

Shemini

Shemini - Drink niet bij het dienen

Shemini - Geestelijk vuur

Shemot - De Goede Herder

Shemini Shel Pesach

Shemot - De dood van een droom

Shemot - Het gewone leven

Shemot de goede Herder

Shemot De Gouden Handboeien

Shemot de verlosser

Shemot - God van de vaderen

Shoftim - De mysterieuze profeet

Shoftim - Kopie van kopie van de Koning.

Shoftim - Duidelijke grenzen

Shoftim - Op zoek naar geestelijke leiding

Shoftim test valse profeet

Shoftim

Shoftim - De Profeet zoals Mozes

Shoftim kopie voor de koning

Shuvah Yisrael (FFOZ).

Tarzia-Metzora- Melaatsheid in de evangelien

Tarzia - De lepra Messias

Tarzia - Het mirakel van het leven

Tarzia-Mezora-De hoogmoedige geest

Tarzia

Tarzia - Onreinheid

Tarzia - Metzora

Terumah - Binnen in de Ark

Terumah - De blijmoedige gever

Terumah

Terumah 12 broden

Terumah - De Tabernakel van Yeshua

Terumah - Ttoegang tot G'd

Tetzaveh - De Messiaspriester

Tetzaveh - Het dagelijks voortdurend brandoffer

Tetzaveh - Cohens ,een ander soort priesters

Tetzaveh tot wie zullen we gaan

Tetzaveh

Tetzaveh - Een bijzondere zalving

Tetzaveh ťťn lichaam, veel leden

Toldot - De hielen van de Messias

Toldot - De Torah van Abraham

Toldot - Filistijnse excuses

Toldot - Isaac Bidt voor Rebekka

Toldot

Toldot

Toldot - Abrahams Tora

Toldot - Een samenzwerende vrouw

Tzav - Vrede met God

Tzav - In aarden vaten

Tzav

Tzav - Het dankoffer

Tzav vuur op het altaar

Tzav - Houdt het vuur branden

Va'era - Mijn naam verkondigen

Va'era - Een kwestie van reputatie

Va'era - De rover en de sterke

Va'era

Va'era Farao de sterke man

Va'era - Om mijn Naam te verkondigen

Va'era Laat je hoop niet varen

Va'etchenan - Eer je vader en je moeder

Va'etchanan

Va'etchanan - Wie zoekt die vindt

Va'etchanan grootste gebod

Va'etchanan - Antwoord op gebed

Va'etchanan Tefillien

Va'etchanan - Het gebod van God liefhebben

Vayakhel - De verloren Ark

Vayakhel Pekudei-De kerk op de berg Sinai

Vayakhel Pekudei

Vayakhel Moshe verzamelde

Vayakhel - De Tabernakel bouwen

Vayakhel De Zoekgeraakte Ark

Vayechi

Vayechi - Opstanding in de Tora

Vayechi de Leeuw

Vayeilegh - Ik zal u nooit verlaten

Vayelegh Mozes en Gethsemane

Vayera - Sarah's gekach en de Messias

Vayera - De zonde van Sodom

Vayera - Echtelijk advis van Sara en Abraham

Vayera - Zijn Naam

Vayera

Vayera - Abrahams grote test

Vayera - Huwelijksadvies

Vayera - Abraham's gebed

Vayeshev - Een succesvol man

Vayeshev - Perez en Zerah

Vayeshev

Vayeshev Jozefs verzoeking

Vayeshev - Wegspringende Jozef

Vayeshev  - Een succesvol man

Vayetze - Zalving van de Hemel

Vayetze - Rachel en Lea

Vayetze - Trap naar de hemel

Vayetze

Vayetze en hij vertrok

Vayetze - Wat u ziet is wat u bent

Vayetze - De ideale familie

Vayechi - Net als Efraim en Manasse

Vayeshi - Voorbereiding op Leven na de Dood

Vayechi ďDe ezel van de MessiasĒ

Vayigash - De openbaring van Jozef

Vayigash - Behoud van het Overblijfsel

Vaigash - Jozef maakt zich bekend

Vayigash

Vayigash - Lasten van het leven

Vayigash

Vayikra -Gehoorzaamheid en offer

Vayikra - Een rustbrengend aroma

Vayikra

Vayikra reine offers

Vayikra - Zout van het verbond

Vayikra - Zelfopoffering

Vayishlach -Jacob ontmoet Ezau

Vayishlach - Jabobs Sukkah

Vayishlach - Jacob de worstelaar

Vayshlach - De macht van de tong

Vayshlach - geboortepijnen van de Messias

Vayishlach

Vayishlach en Hij zond

Vayishlach - Oprichten en Herbouwen

Vayishlach - Jacob de Worstelaar

Yitro huwelijksgeschenk

Yitro vriend van de bruidegom

Yitro - De tekens van Pinksteren

Yitro - De bijzondere schat

Yitro - De hartstochtelijke God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor andere vertalingen van Messiaanse sprekers

Ardelle     Allerlei     eDicipel     Mike Clayton    Paul Sumner  

Keil & Delitsch    Israel Inst of Biblical studies

Tim Hegg     Virtual Beit Midrash en Chabad.org

 

 

 

Chanuka - Mijn schapen horen naar mijn stem

Over de najaarsfeesten - Vasten

Over de najaarsfeesten - Roeping

Sukkot Met G'd kamperen

Schijnende lichten - Chanoeka

Joh.10v34-36 U bent goden

Yom Kippur

Leven voor de dood

Wandelende dode

Pesach - Bloed aan de deurposten

De pracht van Lyar

De grootheid van de Vaderen

Walla

Chanukah - Vijf redenen om te vieren

Jonah - 3 dagen en nachten

Sukkot - genade onderhandelingen

Niemand groter dan Johannes

De vermomde Koning

Een cultuur opbouwen

Een pand van wat gaat komen 1

Een pand van wat gaat komen 2

Sukkot - Hij onderhandelde voor vergeving

De vrouw uit spreuken

Je leven verliezen je ziel redden

Noach en de Messias

De onthulling - Ik ben Jozef

Terrumah - De Goddelijke aanwezigheid v.d.Tabernakel

Een nieuw gebod

De Torah verbeteren

Niemand komt tot de Vader

Laat ons de Vader zien

Woorden en wonderbaarlijke werken

Als u van Mij houd

De mysterieuze verborgen wijsheid

Je gaat een baby krijgen

Christus is geen familienaam

Simeon en Anna

Wie waren de magi

In geest en in waarheid

Wacht, had Yeshua zusters

Mishpatim, genade versus wet

Het scheuren van het voorhangsel

Hij onderhandelde voor vergeving

Een volk door God vrijgekocht

Succot - Gunst van de Messias

Zijn bloed zal over ons zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken