Terug

 

 

 

Wie we zijn
Parasjats

 

                                                          

Home

                        

Terug
Links & Eye-openers
Presentaties
Kosjere Gerechten
Bijbel Online
Messiaans het levend water

Vertaalde werken door Marcel Achten

 

 

 

 

 

FFOZ

Allerlei

First fruit of Zion

FFOZ

Torah lezingen

 

Acharei Mot - Van aangezicht tot aangezicht

Acharei Mot - Apart gezet volk

Acharei mot&Kedoshim

Acharei Mot - Hoe Heiligheid er uitziet

Acharei Mot - Een persoonlijke Verzoendag

Balak - Kleine oponthouden

Balak - Het complot tegen Israel

Balak geen discussie met een ezel

Balak

Balak - Roep des Konings

Balak de fout van Bileam

Kleine Oponthouden in het Leven

Bamidbar - De wereld werd voor mij geschapen

Bamidbar - Reis door de wildernis

Bamidbar

Bamidabar

Bamidbar - Legerscharen Boven en Onder

Bechukotai - Shalom in het land

Bechukotai

Bechalotcha - Nostalgie voor het vertrouwde

Beha'alotcha - De verkorte arm

Beha'alotcha waarom werd Ašron niet gestraft

Beha'alotcha

Beha'alotcha

Beha'alotcha - Ontevredenen

Beha'alotcha - Trompetten en wolken

Behar - De armen ondersteunen

Behar - Bechokotai-Shalom in het land

Behar - Bechucotai - Studeren om te leren...

Behar-Bechukotai - Shabbatsrust v.h.land

Behar

Behar

Beshalach

Beshalach Nachson's sprong

Beshalach - Geloof in God, geloof ook in Mij

Beshalach - Geen binnenwegen

Bo - De twee herinneringen

Bo - Deze tekenen van Mij

Bo - Donkerheid

Bo

Bo - De 2 herinneringen aan

B'reisheet - De hemelse Adam

B'reisheet

B'reisheet - De Dag die Volledig Shabbat is

B'reisheet - De weg van de Boom des Levens

B'reisheet - Twee zielen

Chayei Sarah - Zoektocht naar de bruid van Izaak

Chayei Sarah - Bashert de echte boezemvriend

Chayei Sarah - Goe dingen van de Meester

Chayei Sarah liefde en huwelijk

Chayei Sarah

Chajei Sarah - Het verlangen van de Vader

Chukat - De bronzen slang

Chukat

Chukat verhoogd op een wonder

Chukat - Aaron de vredestichter

Chukat - Slangenbeet

Devariem-Twee keer fout is geen berouw

Devarim

Devariem - Als de sterren

Devariem - Dit zijn de Woorden

Ekev - Besnijdt je hart

Ekev - Eigen gerechtigheid

Ekev

Ekev besnijdt uw hart

Ekev waarvoor we geschapen zijn

Ekev - Door brood alleen

Ekev - Veertig jaar voorbereiding

Emor - Aftellen naar pinksteren

Emor

Emor

Emor - De Feesten Houden

Emor - Aftellen tot Shavuot

Ha'hazinu - Geestelijk zwak

Ha'hazinu

Ha'azinu - Onze zielen begieten

Ha'azinu - Het lied van Mozes en het Lam

Kedoshim - Werekn voor vooruitgang

Kedoshim - De Heilige van God

Ki Tavo - Een wispelturige God

Ki Tavo - Een hart om te kennen

Ki Tavo - Gods eerste vruchten

Ki Tavo

Ki Tavo God imiteren

Ki Tavo Een hart om te kennen

Ki tavo - De rechtvaardige zal uit geloof leven

Ki Tetze - Liefde en oorlog

Ki Tetze - Opstandige kinderen stenigen

Ki Tetze - Door God verloekt

Ki Tetze - Het kleinste gebod

Ki Tetze

Ki Tetze De ontsnapte slaaf en Filemon

Ki Tetze - De rebelse zoon

Ki Tisa en Shabbat

Ki Tisa - Tabernakel of gouden kalf

Ki Tisa Het Woord werd steen

Ki Tisa olie van blijdschap

Ki Tisa

Ki Tisa - Een teken tussen ons

Ki Tisa - Mensen zijn geen nummers

Korach - De Priester op de troon

Korach - Hoe een gemeente verdelen

Korach - De twee v rouwen

Korach

Korach - De Priester op de troon

Korach wat is rebellie

Korach - Drie bedieningen van de messias

Lech Lecha - Abraham zag mijn dag

Lech Lecha -Alle dingen zijn geschapen voor HEM.

Lech lecha - Melchizedeks Banket

Lech Lecha - De huwelijkstest

Lech Lecha - Abrahams grote beloning

Massei

Massei - Het Land Israel

Mattot - Massei - Rode wangen

Mattot - Massei - Beloftehouders

Mattot-Massei- De oorlog Messias

Mattot

Mattot - De zonde van bemoeienis

Mattot-Massei

Mattot-Massei geloften en eden

Mattot-Massei - Eerste glimp van verlossing

Metzora - Dopen

Metzora

Miketz - Zorgen loslaten

Miketz - Ook dit is ten goede

Miketz

Miketz - De verheerlijking van de Messias

Miketz - Messias en IsraŽl

Miketz - Voorbereiding op de magere jaren

Mishpatim - Strenge liefde met Torah

Mishpatim - slavernij wetten

Mishpatim - Gerechtigheid en recht

Mishpatim gerechtigheid

Mishpatim

Mishpatim - God in menselijke termen

Nasso - Bekennen, berouw

Nasso - Belijdenis

Nasso G'ds naam wissen

Nasso

Nasso

Nasso - Bekentenis, Berouw, Schadeloosstellen

Nitzavim - De grootheid van berouw

Nitzavim * Vayelech Verenigd staan we

Nitzavim-Vayelech nooit verlaten

Nitzavim-Vayelech

Nitzavim-Vayelech - Zij verzochten de Torah

Nitzavim-Vayelech-Mozes en Gethsemane

Nitzavim De verborgen dingen

Noach - een gebroken wereld repareren

Noach de deur in de Ark

Noach- Noach en de Messias

Noach - De rechtvaardige

Noach

Noach - Veilig op de Ark

Noach - Achtergelaten

Pekudei - De heerlijkheid en de Tabernakel   

Pekudei

Pekudei - Torah met een taak

Pinechas - Mozes onzekerheid

Pinchas

Pinchas afgesproken tijden

Pinchas - De man voor de job

Pinchas - Religie is een tweesnijdend zwaard

Re'eh - Het gezegende leven

Re'eh - Eeen oogwenk

Re'eh

Reíeh - Uitnodiging voor Gods Huis

Re'eh - Het mitswa van Liefde

Shelach - Een andere geest

Shelach - De mopperaar en de atheist

Shelach

Shelach - Shabbat, Land en Toekomst

Shelach - Eťn Wet en de niet-Joden

Shemini - Het verdriet van Ašron

Shemini - Thora studeren is zoeken

Shemini - Buffel,spek of luiaard

Shemini

Shemini - Drink niet bij het dienen

Shemini - Geestelijk vuur

Shemot - De Goede Herder

Shemini Shel Pesach

Shemot - De dood van een droom

Shemot - Het gewone leven

Shemot de goede Herder

Shemot De Gouden Handboeien

Shemot de verlosser

Shemot - God van de vaderen

Shoftim - Kopie van kopie van de Koning.

Shoftim - Duidelijke grenzen

Shoftim - Op zoek naar geestelijke leiding

Shoftim test valse profeet

Shoftim

Shoftim - De Profeet zoals Mozes

Shoftim kopie voor de koning

Shuvah Yisrael (FFOZ).

Tarzia-Metzora- Melaatsheid in de evangelien

Tarzia - De lepra Messias

Tarzia - Het mirakel van het leven

Tarzia-Mezora-De hoogmoedige geest

Tarzia

Tarzia - Onreinheid

Tarzia - Metzora

Terumah - Binnen in de Ark

Terumah - De blijmoedige gever

Terumah

Terumah 12 broden

Terumah - De Tabernakel van Yeshua

Terumah - Ttoegang tot G'd

Tetzaveh - De Messiaspriester

Tetzaveh - Het dagelijks voortdurend brandoffer

Tetzaveh - Cohens ,een ander soort priesters

Tetzaveh tot wie zullen we gaan

Tetzaveh

Tetzaveh - Een bijzondere zalving

Tetzaveh ťťn lichaam, veel leden

Toldot - De hielen van de Messias

Toldot - De Torah van Abraham

Toldot - Filistijnse excuses

Toldot - Isaac Bidt voor Rebekka

Toldot

Toldot

Toldot - Abrahams Tora

Toldot - Een samenzwerende vrouw

Tzav - Vrede met God

Tzav - In aarden vaten

Tzav

Tzav - Het dankoffer

Tzav vuur op het altaar

Tzav - Houdt het vuur branden

Va'era - Mijn naam verkondigen

Va'era - Een kwestie van reputatie

Va'era - De rover en de sterke

Va'era

Va'era Farao de sterke man

Va'era - Om mijn Naam te verkondigen

Va'era Laat je hoop niet varen

Va'etchenan - Eer je vader en je moeder

Va'etchanan

Va'etchanan - Wie zoekt die vindt

Va'etchanan grootste gebod

Va'etchanan - Antwoord op gebed

Va'etchanan Tefillien

Va'etchanan - Het gebod van God liefhebben

Vayakhel - De verloren Ark

Vayakhel Pekudei-De kerk op de berg Sinai

Vayakhel Pekudei

Vayakhel Moshe verzamelde

Vayakhel - De Tabernakel bouwen

Vayakhel De Zoekgeraakte Ark

Vayechi

Vayechi - Opstanding in de Tora

Vayechi de Leeuw

Vayeilegh - Ik zal u nooit verlaten

Vayelegh Mozes en Gethsemane

Vayera - Sarah's gekach en de Messias

Vayera - De zonde van Sodom

Vayera - Echtelijk advis van Sara en Abraham

Vayera - Zijn Naam

Vayera

Vayera - Abrahams grote test

Vayera - Huwelijksadvies

Vayera - Abraham's gebed

Vayeshev - Een succesvol man

Vayeshev - Perez en Zerah

Vayeshev

Vayeshev Jozefs verzoeking

Vayeshev - Wegspringende Jozef

Vayeshev  - Een succesvol man

Vayetze - Zalving van de Hemel

Vayetze - Rachel en Lea

Vayetze - Trap naar de hemel

Vayetze

Vayetze en hij vertrok

Vayetze - Wat u ziet is wat u bent

Vayetze - De ideale familie

Vayechi - Net als Efraim en Manasse

Vayeshi - Voorbereiding op Leven na de Dood

Vayechi ďDe ezel van de MessiasĒ

Vayigash - De openbaring van Jozef

Vayigash - Behoud van het Overblijfsel

Vaigash - Jozef maakt zich bekend

Vayigash

Vayigash - Lasten van het leven

Vayigash

Vayikra -Gehoorzaamheid en offer

Vayikra - Een rustbrengend aroma

Vayikra

Vayikra reine offers

Vayikra - Zout van het verbond

Vayikra - Zelfopoffering

Vayishlach -Jacob ontmoet Ezau

Vayishlach - Jabobs Sukkah

Vayishlach - Jacob de worstelaar

Vayshlach - De macht van de tong

Vayshlach - geboortepijnen van de Messias

Vayishlach

Vayishlach en Hij zond

Vayishlach - Oprichten en Herbouwen

Vayishlach - Jacob de Worstelaar

Yitro huwelijksgeschenk

Yitro vriend van de bruidegom

Yitro - De tekens van Pinksteren

Yitro - De bijzondere schat

Yitro - De hartstochtelijke God

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor andere vertalingen van Messiaanse sprekers

Ardelle     Allerlei     eDicipel     Mike Clayton    Paul Sumner  

Keil & Delitsch    Israel Inst of Biblical studies

Tim Hegg     Virtual Beit Midrash

 

 

 

Chanuka - Mijn schapen horen naar mijn stem

Over de najaarsfeesten - Vasten

Over de najaarsfeesten - Roeping

Sukkot Met G'd kamperen

Schijnende lichten - Chanoeka

Joh.10v34-36 U bent goden

Yom Kippur

Leven voor de dood

Wandelende dode

Pesach - Bloed aan de deurposten

De pracht van Lyar

De grootheid van de Vaderen

Walla

Chanukah - Vijf redenen om te vieren

Jonah - 3 dagen en nachten

Sukkot - genade onderhandelingen

Niemand groter dan Johannes

De vermomde Koning

Een cultuur opbouwen

Een pand van wat gaat komen 1

Een pand van wat gaat komen 2

Sukkot - Hij onderhandelde voor vergeving

De vrouw uit spreuken

Je leven verliezen je ziel redden

Noach en de Messias

De onthulling - Ik ben Jozef

Terrumah - De Goddelijke aanwezigheid v.d.Tabernakel

Een nieuw gebod

De Torah verbeteren

Niemand komt tot de Vader

Laat ons de Vader zien

Woorden en wonderbaarlijke werken

Als u van Mij houd

De mysterieuze verborgen wijsheid

Je gaat een baby krijgen

Christus is geen familienaam

Simeon en Anna

Wie waren de magi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken