Terug

 

 

 

Wie we zijn
Parasjats

 

                                                          

Home

                        

Terug
Links & Eye-openers
Presentaties
Kosjere Gerechten
Bijbel Online
Messiaans het levend water

 

 

   

    De Kajafas Profetie

    Wraak van de zachtmoedigen

    Honger en dorst  

    Toon barmhartigheid

    Zuiver van hart

    Vredesstichters

    Ticket voor het Koninkrijk

    Messias nieuwe rit

    De bespottende kroning

    De eerste ontmoeting

    Visontbijt met Yeshua

    De 153 vissen

    Hij hief zijn handen op

    Pinksteren vond niet in de bovenzaal l

    Tongen van vuur

    Medelijden met de menigten

    Vijfduizend Pelgrims

    Verborgen symbolen brood en vis

    Een profetische picnic

    De eucharistie

    Heilige restjes

    Teken van de Profeet

    Alleen in de storm

    Petrus op het water

    Meer dan een wonderdoener

    Het zegel van God

    Ik ben het brood des levens

    Neergedaald vanuit de Hemel

    Het echte probleem

    Een raar klinkende bewering

    Tot wie zullen wij gaan?

    Zout der aarde

    Een verborgen lering in het licht van de wereld

    Ik ben niet gekomen om de Torah af tße schaffen

    De Torah vervullen

    Elke Jot en titel is belangrijk l

    De kleinste en de grootste in het Koninkrijk

    Rechtvaardiger dan de FarizeeŽn

    Onmogelijke normen

    Gevangenis voor de schuldenaar

    Overspel van het hart ffoz

    Je ogen volgen

    De extra mijl

    Geven aan hen die vragen

    Heb je naaste lief

    Geperst in Gethsamane

    De beker van het lijden

    Het lege graf dat niet leeg was

    Messias incognito

    Teleurstelling een illusie

    Messias in de Tenach

    De verdwijnende gast aan tafel

    Terug naar Jeruzalem

    Hoe heb je God lief l

    De Echte huichelaars

    Zich aanstellen bij het bidden

    Meester leer ons bidden

    Tollenaars en zondaars FFOZ

    Niet naar Sukkot

    Twee soorten discipelen

    Taakbeschrijving voor een discipel

    Gelukkige rouwenden

    Wraak van de zachtmoedigen

    Honger en dorst

    Toon barmhartigheid

    Vredestichters

    Ticket voor het Koninkrijk

    Schatten in de hemel

    Een boos oog

    Twee meesters

    Wees niet bezorgd over geld

    Honden, varkens en heilige parels

    Buiten het Koninkrijk gelaten

    Bang in het donker

    Was Yeshua een opschepper

    Wandelende dode

    Jezus en de mummie

    De Kajafas profetie

    Woestijnervaring

    De eerste ontmoeting

    Het huis op het zand

    Onderwijs met autoriteit

    Na zes dagen

    Waar vond de gedaanteverwisseling plaats

    Shoftim -Van gedaante veranderd in gebed.

    De metamorfose

    Elia en Mozes

    Boodschao uit de hemel

    Drie Sukkot op de berg

    Dochter-stem bij de gedaanteverwisseling

    Komende van de berg

    Het geheim achter de wonderen van de Messias

    De oogst en de arbeiders

    De beloning van een profeet l

    Het stof van hun voeten schuddel

    Eet wat u voorgezet wordt

    Schapen,wolven,slangen en duiven

    Komende vervolging

    Toevlucht voor vervolging

    Een Discipel en zijn Rabbi

    Meer waard dan mussen

    Ontkend voor de engelen

    Ik kwam een zwaard brenen

    Je gezin haten

    Je kruis dragen - eDiscipel

    Yeshua en de tien melaatsen

    De doven horen en de stomme spreken

    Dienen van IsraŽl

    Het speeksel van de Messias

    Dubbele aanraking genezing

    Wie zeggen de mensen dat ik ben

    Petrus belijdenis

    Op deze rots

    De poorten van de hel

    Sleutels tot de hemel

    De macht om te binden

    De verborgen Messias

    Ga achter mij satan

    Je eigen kruis oppakken

    Naar de verloren schapen van Israel

    Terkstelling van arbeiders

    Wie u ontvangt

    Kom hogerop

    Integere mensen

    Yeshua's afscheidrede

    Geloof in God; geloof in MIJ

    Het teken van de stilte

    Jesus, Jeshua, Joshua, Yeshua, Yehoshua

    Yeshua de Nazarener

    Een geestelijke onderdompeling

    De verloren evangelieboodschap

    Waarom Johannes Yeshua doopte

    Is het Evangelie van Johannes antisimitisch

    De wonderen van de meester

    Het bad van Bethesda   

    Een verdwenen parabel van Yeshua

    Exorcisme in de synagoge

    Het gebedsleven van Yeshua

    Messias onrein gemaakt

    De bruidegom weggenomen

    Brak Koning David de Shabbat

    Vriendelijkheid voor dier en mens

    De twaalf discipelen kiezen

    De bergrede

    De betekenis van de bergrede

    Pacifisme en vergelding

    Een huis op zand gebouwd

    Een plaats aan Abrahams tafel

    De geringste zal groter zijn dan Johannes

    Conflict tussen Yeshua en Maria

    Meester van de storm

    De vleugels van de Messias

    Je familie haten

    Herodes onwettige echtscheiding

    De ophanden zijnde revolutie

    Brood uit de hemel

    Tradities van mensen

    Alle voedsel rein

    Pas op voor de zuurdesem

    Bekleed met licht

    Bergen verplaatsen

    Worden als kinderen

    Een broeder berispen

    De slechte Samaritanen

    Wie is mijn naaste

    Een genezeing op Shabbat

    Levend water

    De overspelige vrouw

    Yeshua's merkwaardigste Shabbatsgenezing

    Doop met vuur

    Waarom slechte dingen gebeuren

    Vriend, kom hogerop

    Het voorgeborchte of het paradijs

    Yeshua's boosheid bij Lazarus dood

    Denk aan de vrouw van Lot

    Een nieuw soort overspel

    Persen door het oog van de naald

    Zacheus versus de rijke jonge edelman

    Messias op een ezel

    Vervloekte vijgenboom

    Hol van rovers

    De ondergang van de SadduceeŽn

    Geboortesmarten van de Messias

    Wie heeft ons bericht geloofd

    De zalving van Maria van BetanhniŽ

    Pesach vervuld

    Bloed van het verbond

    De ware wijnstok

    Eenheid van de gelovigen

    Kajafas onwettige rechtbank

    Niet van deze wereld

    Het Koninkrijk herstellen

    Maak Discipelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaalde werken door Marcel Achten

 

eDiscipel

 

 

 

 

Boeken