Wekelijkse kommentaar op de Parshat van

" Ardelle "

JAAR 2008/2009 JAAR 2009-2017 Jaar 2018 2019
01 Bereshith  01 Bereshit   01 Bereshith
02 Noach 02 Noach   02 Noach
03 Lech lecha 03 Lech Lecha 02 Noach 03 Lech Lecha
04 Vayera 04 Vayera 03 Lech Lecha 04 Vayera
05 Chajjei Sarah 05 Chayei  Sarah 04 Vayera 05 Chaijei Sarah
06 Toldot   06 Toldot 05 Chayei Sarah 06 Toldot
07 Vayetze 07 Vayetze 06 Toldot 07 Vayetze
08 Vayishlach  08 Vayishlach   08 Vayishlach
09 Vayeshev 09 Vayeshev 08 Vayishlach 09 Vayeshev
10 Miqeitz 10 Miqeitz 09 Vayeshev 10 Miqeitz
11 Vayigash 11 Vayigash 10 Miketz 11 Vayigash
12 Vayechi 12 Vayechi 11 Vayigash 12 Vayechi
13 Shemot   13 Shemot 12 Vayechi  
14 Va'era 14 Va'era 13 Shemot  
15 Bo 15 Bo 14 Va'era  
17 Yitro 16 Beshalach 15 Bo  
18 Mishpatim 17 Yitro 16 Beshalach  
19 Terumah

18 Mishpatim

   
20 Tetzaveh 19 Terumah 18 Mishpatim  
21 Ki Tissa 20 Tetzaveh 19 Terumah  
22 Vayakhel 21 Kitisa 20 Tetzaveh  
23 Pekudei 22 Vayakhel 21 Ki Tisa  
24 Vayikra      
25 T'Zav 25 Tzav    
26 Sh'mini 26 Shemini    
27 Tarzia  27 Tarzia 25 Tzav  
28 Metzora 28 Metzora 26 Sh'mini  
29 Acharei 29 Acharei 27-28 Tarzia - Metzora  
30 Kedoshim 30 Kedoshim 29-30 Acharei mot - Kedoshim  
31 Emor 31 Emor 31 Emor  
32 B'har 32 B'har 32 B'har-Bechukotai  
33 Bechukkotai 33 Bechukotai 33 Bechukotai  
34 Bemidbar 34 Bemidbar 34 Bemidbar  
35 Naso 35 Naso 35 Nasso  
36 Behaalotkha 36 Beha'alotcha 36 Bechalotcha  
37 Shelach 37 Shelach 37 Shelach  
38 Korach 39 Chukat Balak  
39 Chuakat en Balak Balak 39 Chukat  
40 Pinchas 40 Pinchas 40 Pinchas  
42,43 Mattot/Masei 42-43 Matot - Masei 42-43 Mattot Massei  
44 Devarim 44 Devarim 44 Devarim  
45 Va’etchannan 45 Va'etchenan 45 Va'etchanan  
46 Eikev 46 Eikev 46 Eikev  
47 Re'eh 47 Re'eh 47 Re'eh  
48 Shoftim 48 Shoftim 48 Shoftim  
49 Ki Tetze 49 Ki Tetze 49 Kitetze  
50 Ki Tavo 50 Ki Tavo 50 Ki Tavo  
51Nitzavim 51 Nitzavim 51 Nitzavim  
52Vayeilekh   52 Vayeilegh 52 Vayelech  
53 Ha'azinu 53 Ha'azinu 53 Ha'azinu  
54 Vzot 54 V'zot 54 V'zot  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

terug
Terug

 

 

 

 

Wie we zijn
Parasjats

 

                                                          

Home

                        

Links & Eye-openers
Presentaties
Kosjere Gerechten
Bijbel Online
Messiaans het levend water

 

Boeken